Bombkapsel 90 – Svenskt Terrorvapen Som Dödar 98% Civila

Standard

Sverige har ännu inte ratificerat

avtalet mot klustervapen

Källa:  riksdagsmotion 2011/12  Hans Linde (V) m.fl.

Trots att Sverige i december 2008 skrev under avtalet som förbjuder klustervapen har regeringen ännu inte ratificerat avtalet, och därmed är det inte juridiskt bindande.

Klustervapen är utan tvekan ett av grymmaste vapen som finns. När ett klustervapen exploderar sprids ett stort antal mindre sprängladdningar, inte olikt små minor, över ett stort landområde, vilket i praktiken gör det omöjligt att undvika civila offer.

98 procent av dem som har fallit offer för klustervapen har varit just civila, enligt en undersökning av Handicap International. 40 procent har varit barn.

Det är även värt att notera att det svenska försvaret har klustervapen, den s.k. bombkapsel 90, i sina arsenaler.

Sverige undertecknade så sent som den 3 december 2008 – i Oslo – konventionen om förbud mot klusterammunition och har förhalat processen fram tills nu.

Sverige ingår i fler och fler internationella militära övningar, och det bör därför fastslås att Sverige inte får bistå transporter, lagring m.m. av klustervapen och att det också slås fast att dessa militärövningar inte får innehålla användning av klusterbomber eller andra vapentyper som är förbjudna under internationell rätt.

Sveriges eget klustervapen, bombkapsel 90 som släpps från JAS 39 Gripen, måste skrotas. Regeringen bör genast påbörja en sådan skrotning. 

Sverige bör förbjuda investeringar i företag som tillverkar klusterammunition, dels att det snarast utverkas ett förbud att på svenskt territorium transportera och lagra klusterammunition. Den svenska arsenalen av bombkapsel 90 måste skrotas med omedelbar verkan.
*

Bombkapsel 90

Den officiella benämningen inom svenska flygvapnet är Bombkapsel 90 (BK90) eller Mjölner, efter den nordiska åskguden Tors hammare med samma namn.

Bombkapsel M90 MJÖLNER (BK90) Är en friflygande bombkapsel med 72 st substridsdelar med splitterverkan och zonrör, tid eller anslags antändning.

Hela kapseln väger 600 kg varav 113,4 kg är explosiv vara. Kapseln glidflyger efter det att den blivit fälld fram till målet och tömmer sin last över det. Kan användas mot tex flygfält, mjuka och halvhårda mål. Bk90 är utvecklad för att ge så få odetonerade substridsdelar som möjligt.

Mjuka mål = människor på militärspråk. Bombkapsel 90 ligger för närvarande i förråd.
*

Fakta om klustervapen

• 98 procent av de som dödas av klustervapen är civila.

• Runt 40 procent av dessa är barn.

• Klustervapen släpps från flygplan eller skjuts iväg från markartilleri.

• Klustervapen likställs med minor eftersom de ofta ligger kvar odetonerade på marken. De hindrar därmed länders säkerhet, tillväxt och utveckling.

• Sverige tillverkar ett klustervapen som heter Bombkapsel 90, specialanpassat för J AS Gripen.

• De tidigare försvarsministrarna Leni Björklund (S) och Mikael Odenberg (M) har skönmålat Bombkapsel 90 trots att studier visar att klustervapen har brutala effekter på civila.

• Utrikesminister Carl Bildt har sagt att en avveckling av Bombkapsel 90 kan ta upp till ett decennium.

Källa: FN

————————————————————————————————————————————-

Bombkapsel 90 (BK90) is the Swedish Air Force’s nomenclature for a gliding stand-off submunitions dispenser, or cluster bomb, with 72 submunitions. It is manufactured by DaimlerChrysler Aerospace in Germany by the name of DWS 24 – Dispenser Weapon System 24 barrels. The BK90 is also commonly known as DWS 39 Mjölner because it was intended for use with the Saab JAS 39 Gripen. In the future it could be also integrated on the Eurofighter Typhoon. Its design is very similar to that of the AGM-154 Joint Standoff Weapon.

————————————————————————————————————————————

Kritik mot Sveriges klusterbomber 2008

[...] Previously Sweden supported an international ban of these murderous little guys, but now they have changed tack. The current stance is that the Swedish government will support a ban as long as it doesn’t include Swedish designed bomb, the bombkapsel 90, as they are apparently “not the same thing”.

And, as a unrelated coincidence, they are used by the Swedish JAS warplane.

The Swedish state is quite good at pretending to agree with something while doing something else when nobody is watching, such as making cluster bombs, selling steel to the Nazis, making us eat those terrible pizzas…

Well I hope they get properly embarressed in Dublin and learn that hypocrisy will not get you that far, especially when you are giving up an ideological standpoint just becuase it suits your wallet to do so.

And we can only hope that somebody in Dublin throws a pie at the Swedish delegation. Or put a trustworthy Swedish-made bomblet in their pants.[...]

Publicerat som Information. Texter och bilder tillhör sina respektive upphovsmän
—————————————————————————————————–
TYCK TILL?

Regler för kommentarer.

Folk med vanligt civiliserat beteende och förstånd behöver inga regler.
UnderMattan.blog.com publicerar inte E-mail adresser.
Website URL behövs inte fyllas i.
——————————————————————————————————-

Kommentarer inaktiverade.